Wat doen bestuurders en politici nu echt?

Wat is de factstemwijzer (v.h. kiesklimaat)?

De factstemwijzer geeft inzicht in de vraag welke partijen middels hun stemgedrag laten zien duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid echt belangrijk te vinden.

Dit doen we met een club van burgers in gemeenten, provincies en een aantal NGO's.

Met een eigen beleidsdatabank -die permanent wordt gemoderniseerd- bieden we mogelijkheden die bestuurders en beleidsmakers kunnen inzetten. 

Voor burgers is het nauwelijks transparant wat bestuurders en politici bereiken. Ondanks alle rapporten, verdragen en plannen stijgt de concentratie van broeikasgassen nog steeds. Door 'geitepaadjes' in regelgeving, illegaliteit en boekhoudkundige trucs (zoals het weglaten van uitstoot uit de administratie) ontsnappen regeringen aan het bereiken van resultaat.

Bedrijven richten hun handelen op het binnenhalen van subsidies. Soms is dat goed maar soms ook contraproductief omdat de subsidie een voorwaarde wordt om te handelen. Terwijl de vervuilende activiteiten zorgen voor megawinsten die aan aandeelhouders worden uitgekeerd.

We voeren daarom campagne voor maximale transparantie en het inzichtelijk maken van keuzes die politici kunnen maken.

 

Stemwijzer gebaseerd op stemgedrag

We faciliteren groepen die inzichtelijk maken hoe gemeenten en provincies stemden. In deze video leggen we uit hoe het werkt. 

Voor groepen die hier in hun gemeente mee aan de slag willen: stuur een mail naar relaties@kiesklimaat.nl.

Milieulabel gebaseerd op stemgedrag

Het stemgedrag leidt ook tot een onderlinge vergelijking van partijen. Middels onze databank met moties en stemmingen kunt u per partij en onderwerp bekijken welke partij uw stem het meest verdiend. Wanneer er geen specifieke gegevens zijn van uw gemeente kunt u de landelijke gemiddelden gebruiken.

Kijk als voorbeeld bij arnhem.kiesklimaat.nl

Beleidsdatabank

Om de verplichtingen uit het klimaatakkoord van Parijs na te komen heeft Urgenda een 54 puntenplan opgesteld. Wij hebben deze in een databank gestopt en aangevuld met andere maatregelen. Deze zijn zoveel mogelijk cijfermatig onderbouwd. Dit om capaciteit en middelen efficiënt in te zetten bij het verlagen van de uitstoot.

Hieruit kunnen bestuurders en politici putten ter inspiratie. Ook gaan wij overheden, bestuurders en politici beoordelen aan de hand van dit beleidsprogramma.

Uiteindelijk moeten ondernemers en de markt het werk gaat doen door (impliciete) staatssteun aan vieze activiteiten te staken. Door bedrijven aan te sturen door belastingen en heffingen en de bureaucratie en lobbycratie terug te dringen gaan veranderingen sneller.

Het regeerakkoord van Rutte III zei letterlijk 'er alles aan te willen doen om de doelstellingen van Parijs te halen'. Tegelijkertijd mogen kolencentrales tot 2030 open blijven en wil men de luchtvaart uitbreiden. Dit is niet met elkaar te rijmen. Er nu al zoveel CO2 in de lucht dat we meerdere graden opwarming al hebben ingebouwd. We zullen dus actief de concentratie broeikasgassen moeten verlagen. 

voor de beleidsdatabank kun je hier terecht.

Hoe het begon

Kiesklimaat startte begin februari 2018 deze campagne om bij de gemeenteraadsverkiezingen mensen te helpen om klimaatbewust te stemmen. Zo realiseerden we een Amsterdamse klimaatwijzer. Kiesklimaat heeft zo enige publiciteit gekregen. De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen maakt ons blij. UIt onze analyse van landelijk stemgedrag blijkt dat het aantal groene zetels in Amsterdam is verdubbeld: van 7 naar 14 zetels (CU, GL en PvdD). En dan hebben we BIJ1 niet meegerekend.

Na de verkiezingen heeft Kiesklimaat in Amsterdam een onderbouwd plan ingediend dat kan rekenen op de steun van een groeiend aantal partners, waaronder: Milieudefensie, WISE, De Jonge Klimaatbeweging, Fossielvrij Nederland02025, Amsterdam Fossielvrij, de Gezonde Stad en Both Ends

Alleen bleek in de uitvoering het College veel minder groen te zijn dan mocht worden verwacht. Verkiezingsprogramma's zijn mooi maar worden veelal geen realiteit. Daarom is het analyseren van stemgedrag en beleidseffect zo belangrijk.

Wat kan ik bijdragen?

Wij je op de hoogte blijven, meehelpen of heb je suggesties? Stuur een berichtje naar relaties@kiesklimaat.nl. We komen graag in gesprek met mensen en ondernemingen die de campagne voor een schonere economie financieel willen steunen. Met meer middelen kunnen we meer effect bereiken.

De klimaatcoalitie