voorstellen

Persbericht Kiesklimaat (25-04-2018):

 

Kiesklimaat: ‘De groene partijen in Amsterdam moeten meer ambities tonen’

Kiesklimaat heeft maandagmiddag 23 april met de beoogde coalitiepartijen een actieplan (1) besproken dat samen met zeven grote organisaties is opgesteld: Milieudefensie, WISE, 02025, Amsterdam Fossielvrij, Fossielvrij Nederland, De Jonge Klimaatbeweging, De Gezonde Stad en Both Ends. 

Het manifest beschrijft wat de gemeente moet doen om snel een schone economie op te tuigen en nieuwe banen te scheppen met economische activiteiten die broeikasgassen uit de lucht halen. De gemeente moet juridische middelen inzetten om ervoor te zorgen dat vervuilers betalen: meedoen aan klimaatzaken, maar ook het (laten) intrekken van vergunningen van vieze bedrijven. Ook bedrijven verplichten om aansprakelijkheidsverzekeringen af te sluiten tegen risico's die Amsterdammers lopen ten gevolge van hun economische activiteiten.

Het stuk beschrijft ook concrete punten die noodzakelijk zijn om -in lijn met de conclusies van 97% van alle klimaatwetenschappers- de uitstoot van broeikasgassen te minimaliseren. Een greep uit de genoemde maatregelen: Amsterdam moet een stevige vuist maken tegen de verdere groei van de luchtvaart en bewerkstelligen dat de Hemwegcentrale sluit. De Amsterdamse haven zou niet alleen moeten stoppen met de overslag van kolen, maar ook met de overslag van olie en veevoer.

In het Parool is ondertussen (op 25 april 2018)  een artikel (2) verschenen waaruit blijkt dat er enkele plannen zijn uitgelekt die veel minder ver gaan. Het artikel heeft een veelzeggende kop: ‘De groene plannen van de nieuwe coalitie: is dit het nou?’ In reactie op de uitgelekte voorlopige groene plannen zegt Harmen Bos, oprichter van Kiesklimaat: ‘De beoogde coalitiepartijen in Amsterdam moeten veel meer ambities tonen als het gaat om verduurzaming van de stad. Er zijn veel kansen die we kunnen benutten.’

Wetenschappers zien aankomen dat de aarde opwarmt met veel meer dan 2 graden. De zeespiegel stijgt daardoor snel. Tegelijkertijd zetten politici die kennis niet om in effectief beleid om klimaatverandering af te remmen.  ‘Het Parijsakkoord is een soort Russische roulette – halen alle deelnemende landen de doelstellingen van dat akkoord, dan is de kans dat de aarde met meer dan 2 graden opwarmt, nog altijd 33 procent. Als je een balkon laat plaatsen, accepteer je toch ook niet dat de kans dat dat balkon eraf valt, 33 procent is?’ aldus Bos.

Kiesklimaat ziet dat de groene partijen nog veel werk te verzetten hebben. ‘Politieke partijen die hun kroonjuwelen verkwanselen, moeten dat meestal bekopen met een flink electoraal verlies, GroenLinks doet er daarom goed aan een ambitieuzer coalitieakkoord te realiseren.'

 

(1) Hier kunt u een pdf-versie van ons manifest downloaden:

(2) Lees hier het artikel 'De groene plannen van de neuwe coalitie: is dit het nu?' van Ruben Koops & Bart van Zoelen in Het Parool (25-04-18)