Privacy statement

  • Wij verwerken gegevens die beschikbaar zijn vanuit openbare bronnen;
  • Tevens verwerken wij gegevens die door relaties zelf ter beschikking zijn gesteld;
  • Wij slaan een minimale gegevensset op, geen adressen, geboortedata, IBAN nummers etc.
  • De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking deze gegevens in verband met Kiesklimaat.
  • Kiesklimaat mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat we vertrouwelijk zullen behandelen.
  • We gebruiken deze gegevens om relaties op de hoogte te houden van de activiteiten rond de campagne.
  • De deelnemer geeft toestemming aan Kiesklimaat om eventueel benaderd te worden voor acties en verzoeken.
  • De deelnemer kan te allen tijde zich uitschrijven voor e-mailings of nieuwsbrieven.
  • De deelnemer heeft het recht om te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te wissen, beperken, rectificeren, bezwaar te maken tegen verwerking, recht op gegevensoverdraagbaarheid en het recht om de toestemming in te trekken en klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.