I chat about a very significant new paper on the atmospheric physics effect of aerosol forcing, which is known as “Global Dimming”. This paper is called “Observational Evidence of Strong Forcing from Aerosol Effect on Low Cloud Coverage”:

lees verder

James Hansen is arguably the giant of all climate scientists. I was very fortunate to meet him a few years ago at a COP climate conference, and chat with him on a CEF (Climate Emergency Forum) video. He has just published a new paper on updates on the climate system: http://www.columbia.edu/~jeh1/mailing...

lees verder

Dit artikel vat de recente stand van zaken samen inzake klimaatverandering en de spanning tussen wetenschap en het beleid..

lees verder

What are atmospheric river rapids?- what do these teach us about extreme deluge events around the world that we are seeing now?- What is driving it?- Why next year will be worse- What do we have to do?

lees verder

Over last few weeks we’ve gotten a glimpse of what this dystopian future could look like. The unprecedented forest fires in Quebec, preceded by massive fires in Nova Scotia, British Columbia and Alberta, have resulted in dangerously unhealthy air all across the United States.

lees verder

Antarctica currently has very little sea ice – the lowest ever recorded. What are the causes and likely consequences of this reduction? Host Ade Adepitan speaks to CCAG experts Professor Nerilie Abram, Sir David King, and Professor Lorraine Whitmarsh, as well as our guests senior research scientist Ted Scambos and sea ice expert Dr Petra Heil.

lees verder

Italië, Spanje en Frankrijk, maar ook Duitsland en Polen hebben te maken met een intense hittegolf. Klimaatwetenschapper Dim Coumou over de vraag hoe klimaatverandering extreem weer beïnvloedt en welke risico's dat met zich meebrengt voor de samenleving.

lees verder

Dit is een fragment uit BNR’s Big Five met presentator Diana Matroos. Te gast is minister van Staat, Herman Tjeenk Willink. Er gesproken over de eerlijke democratie. Als het aan Tjeenk Willink, ligt is de overheid vóór 2030 consultant-neutraal. Check bnr.nl/bigfive voor de hele uitzending!

lees verder

"Democratie is helaas ook Annemarie Jorritsma", zegt Marcel van Roosmalen. "Annemarie Jorritsma is als een hond met een veel te lange vieze staart. Het kost moeite om er niet op te gaan staan."

lees verder

De positie van toenmalig CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt stond vanaf dag één al ter discussie tijdens de kabinetsformatie. Verkenners Annemarie Jorritsma (VVD) en Kajsa Ollongren (D66) zagen Omtzigt als een probleem en een risico voor de stabiliteit van een toekomstig kabinet. Nieuwsuur ontdekte dat de verkenners dit met toenmalig Kamervoorzitter Khadija Arib bespraken.

lees verder

Luchtvervuiling vergroot de kans dat mensen zichzelf van het leven beroven. Met die opmerkelijke conclusie komen wetenschappers. Ze ontdekten dat het aantal zelfmoorden twee dagen nadat de lucht extreem vies was gemiddeld negen procent hoger is dan normaal.

lees verder

Regering heeft wetsvoorstel over stikstof ingediend. Maar de onderbouwing ontbreekt. Er zijn geen doelen, gee afspraken geen overwegingen wat het beste is om te doen. Totaal verbijsterend.

lees verder

Op 12 april vond het eerste deel van het debat plaats tussen de Kamer en de parlementaire enque^tecommissie aardgaswinning Groningen. Deze video bevat de inbreng van Pieter Omtzigt met concrete voorstellen hoe het parlement zelf lessen kan trekken en beter kan functioneren. Ook beantwoordt hij vragen over hoe Kamerleden onder druk gezet worden.

lees verder

The story of how one man cost us a world with less than 2°C of warming in 1989. This is a follow-up video to Global Warming: An Inconvenient History, going into much more detail of events from 1979 to 1989. In particular this is the story of the "villain" of climate change, a man you've likely never heard of before. But is that a fair description? You be the judge.

lees verder

Uit de Thorbecke-lezing van Pieter Omtzigt is goed op te maken hoe de regering in steeds grotere mate de grondwet schendt. Met daarin veel schokkende voorbeelden. 

lees verder

Door de insamenwerking met alle lidstaten opgestelde regels zijn er geen alternatieven dan dat de uitstoot van stikstof moet worden beperkt. Nu is de vraag of de BBB wel eerlijk is geweest door het beeld te schetsen dat het allemaal heel anders kan.

lees verder

 

lees verder

Schiphol wil alle vluchten tussen middernacht en 05.00 uur 's ochtends verbieden. Tot 6.00 uur zouden alleen toestellen mogen landen. Fijn voor Amsterdammers die onder aanvliegroutes wonen, zou je denken. Maar scepsis heerst bij omwonenden en bij bewonersplatformen tegen hinder van Schiphol. "We moeten niet doen alsof Schiphol vooruitloopt op de troepen."

lees verder

Fractievoorzitter heeft zelf pluimveebedrijf grenzend aan Natura 2000 gebied. Kan zij dan het woord voeren over stikstofbeleid, het wel- of niet verplicht uitkopen of het loslaten van de 2030 termjn?

lees verder

“Bijna de helft van de bewindspersonen wordt lobbyist”, stelde TI-NL directeur, Lousewies van der Laan, afgelopen vrijdag in de uitzending van Op1. Zij belichtte, in een bij vlagen verhitte discussie, de noodzaak voor duidelijke wet- en regelgeving en een betere lobbycultuur in Nederland. Dat is hard nodig, want circa 44% van politici wordt lobbyist.

lees verder